Tontti

Hoidamme pihapuiden kaadot, tonttihakkuut ja kannonjyrsinnät Savonlinnan ja sen lähiseudun alueella

Pihapuun kaadot

Tilaa puunkaato

Puun kaatamisen hintaan vaikuttaa puun koko ja käytettävissä oleva tila. Kerromme puunkaadon hinnan aina etukäteen. Ahtaissa paikoissa puu katkotaan osissa latvasta alaspäin joko kiipeilemällä tai nosturin avulla. Kuljetamme asiakkaan halutessa risut ja puut pois tontilta. Puut voidaan tehdä myös pilkkeeksi asti. Yrityksellä on vaadittavat vakuutukset työn toteuttamiseen. Huomioittehan että asemakaava alueella puunkaatamiseen tarvitaan kaupungilta lupa.

Linkki:
https://www.savonlinna.fi/asukas/asuminen-ja-ymparisto/kaupunkiymparisto/tonttipuut/

Palvelujamme ovat:

  • Kaatotyö (suorakaato tai latvasta alaspäin pätkimällä)
  • Rungon karsinta ja pätkiminen esim. saunapuun mittaan
  • Oksien poisvienti
  • Halutessanne viemme koko puunrungon ja hyvitämme sen arvon
  • Pilkkeen tekeminen pilkehäkkiin
  • Kantojen jyrsintä
  • Multaus ja nurmikon siemenet

Kantojyrsintä

Tilaa kantojyrsintä

Kanto jyrsitään turvallisesti ja ympäristöä säästäen 5-10 cm maanpinnantason alapuolelle. Teloilla kulkevan jyrsintäkoneen leveys on noin 90cm. Hinnoittelu perustuu kannon läpimittaan maapinnantasolta mitattuna, jolloin tyven laajentuma huomioidaan.

Lisäpalvelujamme ovat:

  • Isojen pintajuurien jyrsintä
  • Jyrsintätähteiden poisvienti
  • Nurmikon perustaminen

Tonttihakkuut metsurityönä

Tilaa tonttihakkuu

Tonttihakkuu tarkoittaa kiinteistön laajempaa puuston hakkuuta, jossa kaadettavia puita on yleensä 10-30. Kaadamme puut metsurityönä ja raivaamme tontin sopimuksen mukaisesti. Puiden kaatamisen jälkeen siistimme tontin viemällä puut ja risut pois. Tarjoamme hyvityksen kaadetuista puista tai haluttaessa jätämme puut asiakkaalle.