Tietosuojaseloste

Laadittu 18.6.2018

Rekisterinpitäjä

Metsäpalvelu J.Konttinen Oy / Saimaan Kiinteistönvälitys.
Y-tunnus: 248 1220-6.
Satamakatu 11, 57130 Savonlinna

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Käsittelyn tarkoituksena on asiakassuhteen hoitaminen, hallinnointi, asiakkaan ja rekisterinpitäjän oikeuksien ja velvollisuuksien toteaminen sekä henkilötietolain mukainen henkilötietojen käsittely. Lisäksi henkilötietoja käsitellään rekisterinpitäjän yrityksen markkinointiin, mukaan lukien suoramarkkinointi. Suoramarkkinointia voidaan toteuttaa myös sähköisesti.

Rekisterin tietosisältö

Perustietoja, kuten nimi, osoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero.

Henkilötunnus, jos rekisteröidyn yksiselitteinen yksilöiminen on tärkeää rekisteröidyn tai rekisterinpitäjän oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttamiseksi.

Asiakkaan tilinumero, mikäli se on tarpeen velvollisuuksien toteuttamiseksi.

Yhteisöä edustettaessa rekisteröidyn työnantajaa sekä asemaa tai tehtävää yhteisössä koskevat tiedot.

Toimeksiannon vastaanottopäivä sekä voimassaoloaika.

Toimeksiantosopimuksen sisältö ja ehdot, kuten välitettävän kohteen suunniteltua markkinointia ja myyntihintaa koskevat ehdot sekä välityspalkkiota koskevat ehdot

Välitettävää kohdetta koskevat tiedot, kuten omistusta ja saantoa (esim. perintö) sekä mahdollista vuokralaista ja vuokrasuhdetta koskevat tiedot (esim. tieto kohteen vapautumisesta).

Toimeksiannon antamisen yhteydessä annettavat muut tiedot, jotka ovat tarpeen toimeksiannon täyttämiseksi, kuten tieto siitä, kuinka kauan kohdetta on käytetty vakituisena asuntona ja onko kohdetta käytetty yhteisenä kotina rekisteröidyn aviopuolison tai rekisteröidyn parisuhteen osapuolen kanssa sekä mahdollista avioliiton tai rekisteröidyn parisuhteen purkautumisesta ja ositusta tai omaisuuden erottelua koskevat tiedot sekä rahanpesulain edellyttämät tiedot.

Toimeksiannon hoitamista koskevat tiedot, kuten asuntomyymälän järjestämät näytöt sekä vastaanottamat tarjoukset ja niiden sisältö (esim. osto- tai myyntitarjouksen tekijä sekä tarjouksen ehdot).

Toimeksiannon mukaista kauppaa tai muuta sopimusta koskevat tiedot, kuten sopijapuolten nimet, sopimuksen kohde, kauppahinta tai vuokran määrä, välityspalkkio ja muut sopimuksen ehdot.

Rekisteröidyn itse antamat tiedot.

Laskutukseen ja perintään liittyvät taloudelliset tiedot.

Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakkaan antamat tiedot sekä henkilötietoja koskevia palveluja tarjoavilta viranomaisilta ja yrityksiltä, kuten Maanmittauslaitos, Metsäkeskus.

Tietojen luovuttaminen ja siirto

Tietoja voidaan luovuttaa voimassa olevan lainsäädännön velvoittamissa rajoissa. Tietoja ei siirretä Euroopan talousalueen tai Euroopan unionin ulkopuolelle.

Rekisterin suojaus

Rekisteriä käyttävät vain Metsäpalvelu J.Konttinen Oy / Saimaan Kiinteistövälityksen työntekijät. Rekisteriin liittyvät tietokannat ovat polomuurein, salasanoin suojattu. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa.

Tarkastus-, kielto ja korjausoikeus

Rekisteröidylle kuuluvat oikeudet turvaamme kaikille rekisteröidyille voimassa olevan tietosuojalain mukaisesti. Näitä oikeuksia ovat pääsy häntä koskeviin tietoihin, oikeus pyytää häntä koskevien tietojen oikaisemista tai poistamista taikka käsittelyn rajoittamista, oikeus vastustaa häntä itseään koskevien tietojen käsittelyä sekä oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle. Rekisteröidyllä on oikeus kieltää käsittelemästä häntä koskevien tietoja suoramainontaan, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia varten. Kielto merkitään rekisteriin.

Rekisterinasioista vastaava henkilö

Jani Konttinen
040 350 0720
jani.konttinen@metsapalvelukonttinen.fi