Voimajohdon 110 kV reunavyöhykehakkuu ja johtokadun raivaus, Elvera Oy, 2020

  • Voimajohdon 110 kV reunavyöhykehakkuu ja johtokadun raivaus
  • Rauvanniemi-Savonranta
  • Yhteispituus 20,2km
  • Tilaaja: Elvera Oy
  • Toteutus vuonna 2020