Voimajohdon 110 kV reunavyöhykehakkuu ja johtokadun raivaus, Järvi-Suomen Energia, 2019

  • Voimajohdon 110 kV reunavyöhykehakkuu ja johtokadun raivaus
  • Kallislahti-Juva
  • Yhteispituus 33km
  • Tilaaja: Järvi-Suomen Energia
  • Toteutus vuonna 2019